Buduji firmám profesionální UX

Kdo jsem

Když jsem s UX začínal, byl jsem v Čechách skoro jediný. Obor tady prakticky neexistoval. Prošel jsem pozicemi od UX Holka-Pro-Všechno po CXO. Z nuly jsem vybudoval a vychoval UX týmy, zavedl User-Centric Development procesy a redesignoval aplikace. Nyní tyto letité zkušenosti nabízím produktovým firmám jako konzultant nebo interim manager.

Čemu se věnuji

Pomáhám dlouhodobým projektům zlepšit UX vybudováním UX týmu, zavedením nových technik do praxe a změnou postupů a procesů. Nevěnuji se webovým prezentacím ani krátkým a jednorázovým, většinou agenturním, projektům. Mám přesah také do Service Designu a Customer Experience.

Co dělám

Zaměřuji se na produktové firmy, střední a velké, kterým zvyšuji vyspělost UX. Z jakékoliv úrovně na 6 až 8. Úrovně 7 lze dosáhnout za rekordní dva roky, při optimálních podmínkách dokonce za rok. První zajímavé výsledky budou patrné během několika měsíců. Největší důraz kladu na změnu přístupu lidí ve firmě, proto jsou výsledky dlouhodobé.

Jak postupuji

Po úvodním seznámení se s vaší firmou a produktem hledám společně s vámi cestu, jak zvýšit UX vyspělost vaší firmy. Pomáhám vám sestavit, zaškolit a sehrát UX tým, se kterým postupně zavádíme jednotlivé UX techniky. Začínáme vždy analýzou produktu, uživatelů a jejich potřeb. Teprve až jim dobře porozumíme, začneme designovat a vyvíjet. Každý krok ověřujeme s uživateli.

UX tým

Dobré UX nelze outsourcovat. Je třeba mít interní UX tým. Ideální velikost je jeden UX specialista na každého devátého člověka, pracujícího na produktu. Mně se osvědčilo UX tým sestavit z interních i externích lidí. První znají produkt, zákazníky i firmu, druzí jsou dobří v UX. Podstatná je nejen dobrá souhra uvnitř UX týmu, ale také široká integrace UX týmu do firemních postupů.

Institucionalizace

Zavedení UX nekončí najmutím zkušených specialistů. Je třeba nastavit standardy, metody, spolupráci s ostatními, změnit způsob práce. Nejdůležitější je, aby všichni, kdo na produktu pracují, tedy produktoví manažeři, vývojáři, testeři, dokumentaristé nebo vedení, začali intenzívně vnímat uživatele a jejich potřeby. A aby všechny výsledky své práce s uživateli ověřovali.

Redesign

Pokud jste se UX zatím nevěnovali, pravděpodobně vás čeká redesign. Jeho rozsah vyplyne z analýzy, zejména z uživatelských testování, z rozhovorů s uživateli a z jejich pozorování. Úspěšný produkt není dobré kompletně nahradit novým, ale postupně ho vylepšovat. Celý redesign lze rozdělit do jednotlivých balíčků, ty prioritizovat a provádět postupně.

berka @ berkaux.com
twitter.com/berkaux

BerkaUX (Skype)
+420 608 940 631 (mobil)